Start
Bildtext3
Bildtext2
Bildtext1

Strateg som brinner för att utveckla offentlig sektor

I en föränderlig värld behövs nya sätt att tänka för att klara sitt uppdrag bättre och billigare.


Utveckling behövs av styrningen, organisationskulturen samtidigt som digitaliseringens möjligheter tas tillvara.

Samarbetspartners:

Kurser i styrning som bygger på en systemsyn. Anpassade efter er organisations behov och sammanhang.

Stöd för hur ett bättre företagsklimat kan kombineras med en effektiv tillsyn.

Sagt om Lennart

 

"Idag kallar sig många strateger, men Lennart är en den ende riktige strategen jag känner till".


"Lennart sätter ord på det som jag tänker och hjälper mig förstå."


"Lennart ser saker som andra inte ser."

Cogitem är latin och betyder "fundera". Vägledande för mitt arbete har alltid varit att kombinera kunskapssökande med funderande och tänkande. 

Innehar F-skatt och är momsregistrerad

Kontakt

 

Ta gärna kontakt om du vill ha hjälp med något, vill ställa frågor eller bara har förslag och synpunkter.

Copyright © Cogitem AB All Rights Reserved